Huurovereenkomst

Huurcontract vakantieappartement

Ondergetekenden verklaren de volgende huurovereenkomst te zijn aangegaan met betrekking tot het vakantieappartement op Curaçao, Royal Palm Resort 25C, Piscadera.

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf zonder pension, te betrekken door maximaal vier personen.

Naam van verhuurder:

Naam: Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V.
Adres: Drierivierenlaan 355
Postcode en woonplaats: 2983 GW Ridderkerk, Nederland
Telefoon: 0180 – 84 37 21
Mobiele telefoon: 06 – 53 70 23 02
Bankrekeningnummer: NL 61 INGB 000 68 73 118
E-mailadres info@houwelingen-verhuur.nl
Naam van huurder:
Aantal personen:
Naam reisgenoot(en):

Adres van huurder:

Straat
Postcode / woonplaats/ land
Mobiele telefoon
Huistelefoon
E-mailadres

Huurperiode

Datum ingang huur (d/m/j)
Datum einde huur (d/m/j)

Huursom (Alle bedragen zijn in euro’s)

Huurprijs
Eindschoonmaakkosten
Transferkosten
Toeristenbelasting
Waarborgsom
Autohuur
Door u verschuldigd

Betalingstermijnen:

Blijkens bijgaande factuur (*) d.d. . heeft u € 500,00 aanbetaald. Het resterende bedrag van € . dient u uiterlijk op . te betalen door overschrijving op onze ING-rekening:

NL61 INGB 000 68 73 118, t.n.v. Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V.

Op dit contract zijn de voorwaarden en bepalingen van toepassing zoals gesteld in het formulier “Huurvoorwaarden”.

Wij verzoeken u, een (1) getekend/geparafeerd exemplaar van dit huurcontract, vergezeld van een (2) geparafeerd formulier “Huurvoorwaarden” terug te zenden naar het adres van:

Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V.,

Drierivierenlaan 355,

2983 GW  Ridderkerk, Nederland.

Handtekening verhuurder,                                           Handtekening huurder,

…………………………………                                                           …………………………

Datum: .                                                                                   Datum: .

Huurvoorwaarden van Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V.

Verantwoordelijkheid

Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

  • Enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de vakantiegast, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil;
  • Ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden;
  • Onderbreking van water of elektriciteit, indien dit het resultaat is van gebrek aan zonuren en/of regenval.

Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantieappartement ten gevolge van vertraging.

Reserveren en prijs

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van het vakantieappartement, dat hij heeft gehuurd.

De prijzen van Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. zijn berekend in euro’s en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld op de factuur. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, verbruikskosten, enz. zijn bij de omschrijving  van het vakantieappartement vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Betaling van de huurprijs

Voor iedere reservering moet € 500,00 worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 2 weken na boeking door Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. ontvangen zijn.

Het restant moet uiterlijk 3 weken voor de aanvang van het verblijf in het vakantie-appartement door Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaatsgevonden, zal de huurder een brief ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van het vakantieappartement door de huurder. Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. heeft dan tegelijkertijd het recht het betreffende het vakantieappartement  opnieuw voor verhuur aan te bieden. Reeds gedane betalingen worden niet teruggestort.

Klachten en geschillen

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien dit niet binnen 48 uur na het betrekken van het vakantieappartement telefonisch wordt gemeld, of dit mondeling aan de beheerder wordt gemeld. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in het vakantieappartement iets ernstigs voordoet.

Indien de huurder weigert het vakantiehuis te betrekken, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.

Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

Omschrijving

Alle losbladige informatie of informatie op de Internetsite van Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. betreffende het vakantieappartement, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V.  

Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. de huurder hierover informeren, zodat Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

Indien, ondanks alles, de informatie betreffende het vakantieappartement, de indeling, het meubilair, het maximum aantal vakantiegasten of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. ervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V.  

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst staat het vakantieappartement normaliter vanaf 15.00 uur tot beschikking. Huurder dient binnen 1½ uur na aankomst op Curaçao zich te melden bij het vakantieappartement, tenzij anders is overeengekomen.  Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor het betrekken van het vakantieappartement op het moment dat de huurder ter plaatse arriveert.

Huurder dient tijdig het vluchtnummer en aankomsttijd op Curaçao op te geven zodat de beheerder bijtijds aanwezig kunt zijn in het vakantieappartement om de huurder in te checken.

Op de dag van vertrek moet het vakantieappartement uiterlijk om 12.00 uur worden verlaten, tenzij anders is overeengekomen. De beheerder zal op de dag van  vertrek aanwezig zijn om de huurder uit te checken.  

Maximum aantal bewoners

In het vakantieappartement mogen niet meer dan 4 personen verblijven, tenzij vooraf toestemming is verleend door Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V.   

Indien dit aantal overschreden wordt, is de beheerder bevoegd om de toegang tot het vakantieappartement aan deze extra persoon(en) te ontzeggen.

Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de beheerder, toch extra persoon(en)  in het vakantieappartement komen verblijven, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborgsom.

Waarborgsom

De waarborgsom wordt binnen 2 weken na het verlaten van de woning teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning of extra persoon(en).

Kenmerken en indeling vakantieappartement

Het vakantieappartement biedt ruimte aan maximaal 4 personen. De indeling is praktisch en modern.

De keuken is nieuw en modern en staat in openverbinding met de woonkamer. Via de openslaande deuren komt u op een ruime overdekte veranda met uitzicht op zee.

Verder beschikt het vakantieappartement over een royale slaapkamer (Masterbedroom) met een toegang tot een eigen badkamer met toilet, wastafel en inloopdouche. Dit geldt eveneens voor de tweede slaapkamer.

De walk-in-closet bevindt zich in de Masterbedroom.

Het gastentoilet bevindt zich in het gedeelte tussen de slaapkamers.

In het verlengde en aan de zijkant van het terras bevindt zich de (gemeenschappelijke) tuin.