Huisregelement

CONCEPT HUISREGLEMENT ROYAL PALM RESORT

Welkom op woonresort Royal Palm .

Om het voor de huurder en onze vaste bewoners/eigenaren zo aangenaam mogelijk te maken hebben wij de voornaamste aandachtspunten uit het Huishoudelijk Reglement op een A4 gezet zodat de geldende huisregels van ons woonresort, vooral van belang voor huurders, duidelijk zijn:

Een huurder is verplicht zich aan het huishoudelijke reglementen van de CVVE te houden. Geluid-  en gedragsoverlast  worden niet getolereerd. Bij herhaaldelijke overlast is het bestuur  bevoegd  om de toegang tot het resort te weigeren.

Direct bij aankomst dient dit door de huurder gelezen en ondertekende uittreksel bij de portier te worden afgegeven.

Het is verboden om
 • Wasgoed, kledingstukken, kleedjes en dergelijke uit de ramen of over de balustrade van de balkon te hangen, dan wel zodanig te hangen dat deze afbreuk doen aan het imago van het resort.
 • Muziek voort te brengen die aan bewoners overlast kan veroorzaken.
 • Zich zodanig te gedragen dat de overige bewoners er overlast van hebben of er aanstoot aan nemen. Binnen het resort dient men gekleed te zijn (dus ook  niet met ontbloot bovenlichaam rondlopen)
 • Auto’s te parkeren buiten de parkeervakken.
 • Afvalstoffen en/of voedsel voor dieren achter te laten op het terrein rondom de gebouwen.
 • Klein vuil waaronder ook peuken van sigaretten of welk voorwerp dan ook op het terrein te deponeren en achter te laten. Het (huis)afval moet altijd in gesloten plastic vuilniszakken in de Kliko-container worden gedeponeerd. Wat niet in de Kliko past moet in de groene container op het beneden-terrein gedeponeerd worden.
 • Onnodig hinderlijke geluid op het terrein te maken.
Zwembad

Zie ook het bord met regels bij het zwembad

 • Het gebruik van het zwembad is geheel voor eigen risico. De CVVE kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of voor persoonlijke ongelukken in en rond het zwembad.
 • Van 07:00uur tot 21:00 uur kunnen leden en huurders van het zwembad gebruik maken, echter alleen in passende zwemkleding. Topless zonnen en zwemmen is verboden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar worden alleen onder begeleiding van volwassenen toegestaan in het zwembad.
 • Indien de Resort manager of een van de bestuurleden kinderen zonder begeleiding in het zwembad zien, worden zij onmiddellijk aangezegd het zwembadgebied te verlaten.
 • Produceren van muziek en geluidsoverlast is verboden. Men dient zich ook niet luidruchtig te gedragen m.b.t. de omwonenden.
 • Honden en andere huisdieren worden in en rond het zwembad niet toegelaten.
 • Ligbedden dienen na gebruik netjes te worden teruggeplaatst. Een ligbed is bedoeld voor één persoon dus niet met meerdere personen hierop zitten of springen.
 • Alvorens te zwemmen dient men eerst te douchen.
 • Het gebruik van glaswerk in en rond het zwembad is niet toegestaan, evenals opblaasbare ligbedden en ballen in het zwembad.
Huisdieren
 • Het houden van huisdieren is toegestaan mits deze geen overlast veroorzaken.
 • Binnen het Resort mogen geen huisdieren loslopen.
 • Elke schade aan en extra kosten van schoonhouden van het terrein veroorzaakt door een huisdier zullen door de eigenaar moeten worden vergoed.
 • Geen zwerfhonden of katten van buiten het resort meenemen en na vertrek achterlaten
Het bestuur van CVVE Royal Palm Resort,

Voor ontvangst:

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Paspoort of ID number:
Verblijf op het resort van: Appartement 25-C
Aantal personen:
Auto Merk Hyundai Tucson (Ix35)
Auto kleur: Wit
Auto kenteken: R-8-62

Handtekening:……………………………………………….

Wachtcommandant……………………………………..……

Datum: ……………………….