Huurovereenkomst

Concept huurcontract vakantieappartement

Ondergetekenden verklaren de volgende huurovereenkomst te zijn aangegaan met betrekking tot het vakantiehuis op Curaçao, Royal Palm Resort 25C, Piscadera.

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf zonder pension, te betrekken door maximaal 4 volwassenen.

Naam van verhuurder

Naam                               : Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V.

Adres                               : Drierivierenlaan 355

Postcode en woonplaats       : 2983 GW  Ridderkerk, Nederland

Telefoon                           : 0180 – 84 37 21

Mobiele telefoon                : 06 – 53 70 23 02

Bankrekeningnummer         : NL 61 INGB 000 68 73 118

E-mailadres                       : info@houwelingen-verhuur.nl

Naam  huurder

Naam reisgenoten

Adres huurder

Straat :  .
Postcode / woonplaats :  .
Telefoon :  .
Mobile telefoon :  .
E-mail adres :  .    

Huurperiode

Datum ingang huur (d/m/j) : .
Datum einde huur (d/m/j) : .
Aantal personen : .  

Huursom

Alle bedragen zijn in euro’s

Huurprijs :  .  
Eindschoonmaakkosten :        
Transferkosten :      .  
Toeristenbelasting :          .  
Waarborgsom :     
Autohuur :    
Door u verschuldigd :  ..  


Betalingstermijnen

De factuur d.d.  (zie bijlage) is ….

50%, ofwel € … te betalen uiterlijk op ….

50 % ofwel € … te betalen uiterlijk op ….

Te betalen door overschrijving op onze ING- rekening:

NL61 INGB 000 68 73 118, t.n.v. Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V.

Op dit contract zijn de voorwaarden en bepalingen van toepassing zoals gesteld in het formulier “Huurvoorwaarden”.

Wij verzoeken u, een (1) getekend exemplaar van dit huurcontract, vergezeld van een (2) getekend formulier “Huurvoorwaarden” terug te zenden naar het adres van:

Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V.,

Drierivierenlaan 355,

2983 GW  Ridderkerk, Nederland.

Handtekening verhuurder,                                                          Handtekening huurder,

…………………………………                                                           …………………………

Datum:……/……/2019                                                               Datum: …/……/ 2019

Huurvoorwaarden van Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V.

Verantwoordelijkheid

Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

  • Enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil;
  • Ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden;
  • Onderbreking van water of elektriciteit, indien dit het resultaat is van gebrek aan zonne-uren en/of regenval.

Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis of appartement ten gevolge van vertraging.

Reserveren en prijs

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.

De prijzen van Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. zijn berekend in euro’s en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld op de factuur. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, verbruikskosten, enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Betaling van de huurprijs

Voor iedere reservering moet 50% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 2 weken na boeking door Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. ontvangen zijn.

Het restant moet uiterlijk 3 weken voor de aanvang van het verblijf in het vakantiehuis door Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder. Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. heeft dan tegelijkertijd het recht het betreffende vakantiehuis opnieuw voor verhuur aan te bieden. Reeds gedane betalingen worden niet teruggestort.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

Klachten en geschillen

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien dit niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van het vakantiehuis telefonisch wordt gemeld. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in het vakantiehuis iets ernstigs voordoet.

Indien de huurder weigert bezit te nemen van het vakantiehuis, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.

Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

Omschrijving

Alle losbladige informatie of informatie op de Internet site van Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. betreffende het vakantiehuis, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. 

Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. de huurder hierover informeren, zodat Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Indien, ondanks alles, de informatie betreffende het vakantiehuis, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. ervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. 

Aankomst en vertrek

De aankomst in het vakantieappartement vindt normaliter plaats tussen 15.00 – 19.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Huurder dient binnen 1½ uur ná genoemde aankomst zich te melden bij het vakantieappartement. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert.

Huurder dient tijdig op te geven vluchtnummer en aankomsttijd op Curaçao zodat de beheerder tijdig aanwezig kunt zijn in het appartement voor het overhandigen van de sleutels en de nodige instructies kan geven.

Het vakantieappartement moet uiterlijk om 12.00 uur worden verlaten op de dag van vertrek.

Maximum aantal bewoners

In het vakantieappartement mogen niet meer dan 4 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door Van Houwelingen Vastgoed Verhuur B.V.  

Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot het vakantieappartement aan deze extra personen ontzeggen.

Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in het vakantieappartement komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

Waarborgsom

De waarborgsom wordt binnen 2 weken na het verlaten van de woning teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning.

Kenmerken en indeling vakantieappartement

Het vakantieappartement biedt ruimte voor maximaal 4 personen. De indeling is praktisch en modern. De keuken is nieuw en modern en staat in openverbinding met de woonkamer. In het verlengde van de woonkamer bevindt zich een ruime overdekte veranda met zeezicht. Het vakantieappartement beschikt over een royale slaapkamer (Masterbedroom). De slaapkamer heeft een toegang tot een eigen badkamer met toilet, wastafel en inloopdouche. Tevens beschikt het appartement over een royale tweede slaapkamer. Ook deze slaapkamer heeft toegang tot een eigen badkamer met toilet, wastafel en inloopdouche. De walk-in-closet bevindt zich in de Masterbedroom. Het gastentoilet bevindt zich in de ruimte tussen de toegangsdeuren van de slaapkamers. Via de openslaande deuren in de woonkamer komt u op een groot terras. In het verlengde en aan de zijkant van het terras bevindt zich de (gemeenschappelijke) tuin.